SOST-VR

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie o škole
Učitelia
Konzultačné hodiny
Projekty EÚ  Inovácia vzdelávania

Erasmus+
Dokumenty školy
Dokumenty školy na stiahnutie
Verejné dokumenty
2%
Rada školy
Žiacka školská rada
Jedálný listok
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
OZNAM
Z dôvodu konania ústnej časti maturity 2018 je udelené riaditeľské voľno takto:
– v pondelok 21. 05. 2018 len týmto triedam :II.A  a II.G

Žiaci II.A , II.G a II.B, ktorý  sú v duálnom vzdelávaní  majú súvislú odbornú prax vo firmách až do 1.6.2018, týchto žiakov sa riaditeľské voľno netýka.

Štvrtáci !

V dňoch 23.5 a 24.5.2018 organizujeme kurz na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kurz sa uskutočni o 8⁰⁰ hod v budove OV.
Záujemca  prinesie vyplnenú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť TU. Prihláška musí byť potvrdená lekárom. Poplatok 20 eur  a potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať pánovi Pecekovi 23.5.2018.
Získali sme Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

V dňoch 26.-27.4.2018 sa konal už 26. ročník výstavy Mladý tvorca, ktorej cieľom je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania.
Beseda s Prof. PhDr. Svetozárom Krnom, CSc.
     Dňa 10.4.2018 sa na našej škole uskutočnilo stretnutie s výnimočným človekom, spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej literatúry.
ROZHODNI SA S NAMI
Kedy poslať prihlášku? Kam ísť študovať? Kto mi poradí? Rozhodnem sa správne?
Voľba povolania patrí k významným rozhodnutiam v živote človeka, a preto výber strednej školy znamená krok, ktorý významne ovplyvňuje budúcu pracovnú i osobnú kariéru.
Aj z tohto dôvodu sa naša škola rozhodla priblížiť žiakom základných škôl, ale aj ich rodičom, možnosti štúdia, ktoré ich čakajú po skončení 9. ročníka základnej školy.
Formou podujatia 
ROZHODNI SA S NAMI
sme za prítomnosti 14 zamestnávateľov.....ďalej


Dar Nadácie Matador

Nadácia Matador darovala Strednej odbornej škole technickej finančné prostriedky vo výške 4 170,00 EUR.
Uvedené finančné prostriedky sme použili na zakúpenie materiálno-technického vybavenia odborného výcviku pre strojárske odbory, didaktickú techniku, učebné pomôcky pre odbory zamerané na elektrotechniku a interaktívnu tabuľu do jazykovej učebne.
Nadácií Matador veľmi pekne ďakujeme.


Písali o nás v médiach :
Výsledky roku 2017 na Strednej odbornej škole tecnickej 
vo Vrábloch ......Dni vedomostných a športových aktivítZdravá výživa na chodbách Strednej odbornej školy technickej

Zdravá výživa na chodbách bol deň v našej Strednej odbornej škole technickej, ktorý  nám mal pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý...........                   
                                                                                             
      


Majstrovstvá okresu Nitra v stolnom tenise žiakov stredných škôl


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2017/2018

Hovorí sa, že s každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet. Každý kto............             

Exkurzia v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz a  Birkenau

Na svete je veľa miest, ktorá v nás zanechajú silnú spomienku. Koncentračný tábor Auschwitz – Birkenau nenechá nikoho ani na zlomok sekundy zapochybovať o tom, aké zverstvá tu napáchali fašistickí zločinci na nevinných ľuďoch len preto, že boli príslušníkmi iného národa, rasy alebo nesúhlasili s ideológiou fašizmu. 

 
Ďalej                                    

Jarné upratovanie.

V minulých rokoch 20.storočia bola v meste Vráble početná židovská komunita, ktorej zosnulí členovia sú pochovaní na miestnom židovskom cintoríne.Hudobno-vzdelávací anti-diskriminačný výchovný koncert  „BUĎME ĽUDIA“ bol  zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva.

Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje.
Šťastie máme aj v krvi.
Podeľme sa s ním!

Interaktívny workshop UNICEFeTwinning

V priebehu minulých mesiacov sa pedagógovia a žiaci našej školy zapojili  do projektov realizovaných prostredníctvom  
on-line nástroja eTwinning


A máme to tu !  Ani sme sa nenazdali a najkrajšie sviatky v roku sú každým dňom bližšie a bližšie k nám.
Tak tomu bolo aj 16.12.2016 na Čerešňovom námestí vo Vrábľoch, kde sa konali tradičné Benefičné vianočné trhy, na ktorých sa zúčastnila aj naša SOŠT.


Jednoznačné rozhodnutie

V rámci prevencie drogových závislostí pravidelne realizujeme na našej škole rôzne aktivity. V spolupráci s triednymi učiteľmi pripravujeme rôzne besedy, interaktívne semináre s odborníkmi zamerané na preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog  v školskom prostredí.
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka Slovenska ale aj každého jedného z nás.

 A  Aktuálny problém?
      I  Individuálny problém?
   D  Dlhodobý problém? 
       S  Spoločenský problém?                 
V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ , ktorý pomáha zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách v celej Európe.
Náš projekt s názvom Rozvoj odborných kompetencií v CNC technológiách v Európe bol úspešný.


Študentská kvapka krvi 2017
 
Pomoc iným je tá najkrajšia vec na svete. A navyše, nič nás to nestálo, len nabrať odvahu a s úsmevom vstúpiť do provizórnej transfúznej miestnosti. Ostatné už išlo akosi samo.

Dňa  2.októbra 2017 sa 34 žiakov a 4 učitelia  zúčastnili už 23.ročník náborovej akcie "Študentská kvapka krvi", ktorá bola zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí.


Dňa 29.09.2017 sa žiaci našej strednej odbornej školy technickej zúčastnili 0. ročníka atletickej olympiáda Vrábeľských škôl, ktorá sa konala pri príležitosti slávnostného otvorenia atletickej tartanovej dráhy za účasti majstra sveta a olympijského víťaza Mateja Tótha.
  Dňa 27.09.2017 sa naša škola pridala do celoeurópskej aktivity v rámci tretieho ročníka európskeho týždňa športu ktorý prebieha 
od 23.09. do 30.09.2017. Hlavným heslom tejto celoeurópskej aktivity je BeActive“ a preto sme aj my žiaci a zamestnanci strednej odbornej školy technickej boli aktívny.

Pedagógovia Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch sa 30.8.2017 zúčastnili školenia v oblasti finančnej gramotnosti.  Lektor spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., Miloš Kováč, najskôr predstavil spoločnosť, ktorej cieľom je naučiť klientov narábať s finančnými prostriedkami.Naši žiaci  opäť pracovali v eTwinningu
Branný súboj študentov stredných škôl nitrianskeho kraja


   Deň narcisov 2017   
Najväčšia verejnoprospešná finančná zbierka na Slovensku - 
 Deň narcisov sa konal 7.4.2017.       
 Ďalej                                                                                                       

Dňa 04.04.2017 navštívili našu školu predstavitelia automobilky Jaguar Land Rover.
Dňa 31.03.2017 navštívil našu Strednú odbornú školu technickú vo Vrábľoch pán minister financií SR 
Peter Kažimír.Tak ako, každý rok, aj tento rok , sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila naša stredná odborná škola technická.      
                                                                                                    
                                                                                                           Ďalej

33.ročník krajského kola súťaže Zenit v elektronike
2016
Súťaž Zenit v strojárstve
Burza informácií 2016


ANGLIČTINÁR ROKA 2016
Deň zdravej výživy v SOŠT Vráble


Vzdelávanie seniorov

Oddelenie sociálnych veci, školstva, kultúry a športu Mesta Vráble zorganizovalo v spolupráci s SOŠT-Vráble vzdelávanie seniorov v oblasti počítačových  zručnosti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. až 10. júna 2016 v priestoroch SOŠT-Vráble.

Exkurzia žiakov tretieho ročníka v HaZZ vo Vrábľoch.

 Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých


Mladý tvorca 2016

26. - 28. apríla 2016 sa konal v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Podujatie pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministra školstva, vedy, výskumu a športu organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Tak ako, každý rok, aj tento rok , sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila naša stredná odborná škola technická.
SOŠT Vráble medzi ocenenými

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch oslavuje tento rok okrúhle jubileum - 40. výročie založenia svojho vzniku. Za ten dlhý čas prešlo bránami našej školy nespočetné množstvo študentov, ktorí sú dnes vo svojom odbore uznávanými odborníkmi. Aj v súčasnosti ponúka mladým chlapcom i dievčatám  štúdium v odboroch, o ktoré je zo strany zamestnávateľov záujem. Spoločnou snahou je odpovedať na dopyt povolaní a vytvárať tak kvalitné podmienky na štúdium v škole. 
Ing. Ján Jamrich, riaditeľ SOŠT Vráble, obdržal pri tejto príležitosti ocenenie - pamätnú plaketu, z rúk primátora mesta Vráble. Slávnostné ocenenie sa udialo počas zasadnutia slávnostného zastupiteľstva. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno školy. 
Ďakujeme.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky