SOST-VR

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Výsledkové listiny prijímacích skúšok do 1.ročníka


Vážení rodičia, termín zápisu je do piatku 20.mája 2016 na sekretariáte školy od 7:30 - 15:30 hod

Na zápise predloží zákonný zástupca :
  • doklad o totožnosti ( občiansky preukaz) 
  • vyplnený zápisný lístok (tlačivo dostanete na ZŠ) 
  • rozhodnutie o prijatí ( bude Vám doručené poštou)   
    

Olympiáda o ľudských právach a slobodách. Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých


Profesionálne, kreatívne poobedie v tabletovej učebni.
Mladý tvorca 2016

26. - 28. apríla 2016 sa konal v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Podujatie pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministra školstva, vedy, výskumu a športu organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Tak ako, každý rok, aj tento rok , sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila naša stredná odborná škola technická.
Majiteľ spoločnosti Semecs navštívil našu školu

Absolventi  3-ročných odborov, ktorí si chcete doplniť stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou  využite príležitosť :


Aktualizácia  materiálno spotrebných noriem pre školské stravovanie na školský rok 
2015/2016- žiadosť o spoluprácu


KRV JE NENAHRADITEĽNÝ LIEK A DÁ SA ZÍSKAŤ LEN VĎAKA 
DOBROVOĽNÝM DARCOM
 
    
 
Na Valentína nemusíš potešiť len svoju milovanú polovičku, príď sa rozdať pre druhých!
Pod uvedeným heslom sa v termíne od 8. februára   do   11. marca  2016   konala  Valentínska kvapka krvi.


Vysoké školy sa prezentujú na pôde stredných škôl

Dňa 15. februára 2016    sa na pôde našej školy v rámci predstavovania  vysokých škôl a ich študijných programov uskutočnila prezentácia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej fakulty v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa  Fakulty techniky a informačných technológií v Nitre
Žiakom predmaturitných ročníkov boli predstavené možnosti štúdia, študijné  programy, podmienky prijatia, ktoré musia uchádzači splniť pre prijatie na jednotlivé študijné programy.
Fakultu, UFK predstavil doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.  ktorý stredoškolské štúdium absolvovali na našej strednej odbornej škole.
Našim žiakom predstavili aj možnosti študentského života, možnosti stáže na zahraničných vysokých školách ako aj možnosti uplatnenia  a finančného ohodnotenia  absolventov danej fakulty.

Dar od spoločnosti Semecs Vráble

Dňa 9. februára 2016 navštívili našu školu predstavitelia spoločnosti Semecs Vráble v zastúpení riaditeľom pánom Martinom Henčlom, aby odovzdali pre našu školu dar v podobe 10 ks spájkovacích staníc značky Weller typ WTCP-S.
Tieto spájkovacie   Ďalej


Školské kolo súťaže Autoopravár junior castrol 2016


Dňa 4. februára  sa uskutočnilo školské kolo súťaže žiakov III. ročníka odboru autoopravár – mechanik. Súťaž prebiehala online elektronickou formou testovania. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v dvoch častiach, – teoretická a poznávacia.
Výsledky doručí organizátor súťaže elektronickou formou všetkým zúčastneným školám.
Naši žiaci si takto mohli overiť svoje vedomosti a porovnať sa so svojimi rovesníkmi v rámci celého Slovenska. Traja najlepší postúpia do oblastného kola , ktoré bude v Nových Zámkoch dňa 9.3.2016. Držíme im palce!!!

Súťaž Angličtinár roka

Dňa 27. januára 2016 sa desať žiakov našej Strednej odbornej školy technickej zúčastnilo súťaže ANGLIČTINÁR ROKA,ktorú organizovala agentúra Injoy www.injoy.sk .Rozhodli sa zabojovať o lákavú výhru a skúsiť, ako chutí lingvistický úspech. Súťaže sa zúčastnili žiaci I. A, II. A, III. A a IV. A triedy. Online test umožnil študentom porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi. Najlepšie výsledky spomedzi zúčastnených získali naši maturanti. Z celkového počtu bodov 128 získal najviac bodov Marek Nagy (89 bodov), za ním nasledoval Tomáš Puškár (63,5 bodov) a Tomáš Tóth (61,5 bodov). Krásne výsledky však dosiahli aj ostatní žiaci, ku ktorým im srdečne gratulujeme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu anglického jazyka.
 

SOŠT Vráble medzi ocenenými

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch oslavuje tento rok okrúhle jubileum - 40. výročie založenia svojho vzniku. Za ten dlhý čas prešlo bránami našej školy nespočetné množstvo študentov, ktorí sú dnes vo svojom odbore uznávanými odborníkmi. Aj v súčasnosti ponúka mladým chlapcom i dievčatám  štúdium v odboroch, o ktoré je zo strany zamestnávateľov záujem. Spoločnou snahou je odpovedať na dopyt povolaní a vytvárať tak kvalitné podmienky na štúdium v škole. 
Ing. Ján Jamrich, riaditeľ SOŠT Vráble, obdržal pri tejto príležitosti ocenenie - pamätnú plaketu, z rúk primátora mesta Vráble. Slávnostné ocenenie sa udialo počas zasadnutia slávnostného zastupiteľstva. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno školy. 
Ďakujeme.

 
 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 
Dňa 6. decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci prvého a druhého ročníka. Žiaci si overili  svoje jazykové zručnosti a vedomosti nielen v gramatike ale aj počúvaní, čítaní a rozprávaní v anglickom jazyku. Pre mnohých to bol nový zážitok, o to však väčšia bola chuť zvíťaziť a postúpiť do okresného kola. Tento postup  si vybojoval víťaz, žiak II. A triedy Juraj Mladý. Tesne za ním sa umiestnil Artion Hauk z 1.A triedy a tretie miesto obsadil Karol Šlachta taktiež z 1. A triedy. Víťazovi blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v okresnom kole.
 
                                                                   Ďalej
Mgr. Staňová Mária

Súťaž Zenit v strojárstve a v elektronike

Dňa 2. decembra 2015 sa uskutočnilo krajské kolo 17. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve na SOŠ technickej – Műszaki Szakkӧzépiskola v Komárne, ktorého sa zúčastnili aj postupujúci žiaci školského kola našej SOŠT v kategórii B1 žiaci
IV. A triedy Jozef Gajdošík a Tomáš Puškár 
                                                                                               Ďalej
 
Dňa 3. decembra 2015 sa uskutočnilo krajské kolo 32. ročníka súťaže ZENIT v elektronike na Spojenej škole v Nových Zámkoch, ktorého sa zúčastnili  aj postupujúci žiaci školského kola našej SOŠT. V kategórii A školu reprezentoval žiak III. A triedy Matej Pekarík 
 a v kategórii B žiak
 II. A triedy Róbert Klimant.
                                                                                               Ďalej

Imatrikulácia

Už tradične sa na našej škole koná imatrikulácia našich prvákov. Výnimkou nebol ani tento školský rok, v ktorom sme 16. novembra do cechu študentov Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch prijímali študentov I. A triedy študijného odboru  mechanik elektrotechnik a mechanik číslicovo riadených strojov, študentov I. G triedy študijného odboru mechanik nastavovač a študentov I. B triedy učebného odboru automechanik a nástrojár. Po slávnostnej časti imatrikulácie, v ktorej boli prváci dekorovaní imatrikulačným príveskom a zložili imatrikulačný sľub, nasledovala časť súťažná. Naši prváci sa rozdelili podľa učebných a študijných odborov do 5 družstiev. Súťažili medzi sebou v 4 disciplínach  - súťaž v jedení špagiet, balónový tanec, štafeta vo fúriku a súťaž v hádaní slov. Hoci súťažné výkony všetkých prvákov boli vynikajúce, víťazom sa  mohlo stať iba jedno súťažné družstvo. Tým sa na tohtoročnej imatrikulačnej slávnosti stalo družstvo I. G triedy. V tento deň nielen prvákov, ale všetkých žiakov školy spojila priateľská, študentská  atmosféra.                                  
                                                                             Ďalej
Róbert Klimant, podpredseda ŽŠR                           


Exkurzia vo firmách

Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. a MASAM, s.r.o. sú jednými z tých, ktoré sú zapojené s našou školou do duálneho systému vzdelávania našich spolužiakov.
A tak, 12.11.2015, sa študenti II.A, ktorí študujú v odbore mechanik nastavovač, zúčastnili exkurzie v obidvoch týchto spoločnostiach. Spoločne so zástupcami firiem si prezreli nielen priestory samotnej výroby, ale boli oboznámení aj s fungovaním firmy ako takej.
Predstaviteľom oboch firiem ďakujeme za možnosť exkurzie a veríme, že takúto príležitosť budú mať aj ďalší naši spolužiaci.
                                                                                 Ďalej
Róbert Klimant, podpredseda ŽŠR
 
 
Exkurzia vo Viedni

Žiaci SOŠT Vráble sa 26. oktróbra 2015 zúčastnili exkurzie po viedenských múzeách. Pri príležitosti Dňa otvorených múzeí sme navštívili Schönbrunn, kde sme sa poprechádzali po záhradách cisárovnej Sisi. V prírodovedeckom múzeu si každý prišiel na svoje. Na neďalekom námestí sme obdivovali uniformy a techniku rakúskej armády, ktorá slávila svoj sviatok. Deň bol príliš krátky, aby sme si prezreli viac múzeí, určite Viedeň navštívime aj na budúci rok.
                                                                                     Ďalej
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky